Συνεδρίαση 19η / Αρ. Απόφ. 126-2012 / Έγκριση απολογισμού εσόδων-εξόδων του πρώην Νομικού Προσώπου «Ενιαίος Φορέας Κ.Α.Π.Η. Δήμου Ν.Φιλ/φειας» για το χρονικό διάστημα 1/1-13/4/2011, βάσει της αριθ. 52/2012 απόφασης του Δ.Σ. του Ενιαίου Φορέα Δράσεων

Ημερομηνία Έκδοσης: 

Δευτέρα, 20 Αύγουστος, 2012

Συνεδρίαση 19η / Αρ. Απόφ. 126-2012 / Έγκριση απολογισμού εσόδων-εξόδων του πρώην Νομικού Προσώπου «Ενιαίος Φορέας Κ.Α.Π.Η. Δήμου Ν.Φιλ/φειας» για το χρονικό διάστημα 1/1-13/4/2011, βάσει της αριθ. 52/2012 απόφασης του Δ.Σ. του Ενιαίου Φορέα Δράσεων

Ενημερωτικό Δελτίο

Ενημερωθείτε για τα τελευταία νέα μας!