Συνεδρίαση 19η / Αρ. Απόφ. 131-2012 / «Επιστροφή ποσών 90,00 € στην κα Khatuna Kochiashvili και 550,00€ στoν κ. Mannan Majo ως αχρεωστήτως καταβληθέντων και ψήφιση αντίστοιχων σχετικών πιστώσεων (επανεισαγωγή)

Ημερομηνία Έκδοσης: 

Δευτέρα, 20 Αύγουστος, 2012

Συνεδρίαση 19η / Αρ. Απόφ. 131-2012 / «Επιστροφή ποσών 90,00 € στην κα Khatuna Kochiashvili και 550,00€ στoν κ. Mannan Majo ως αχρεωστήτως καταβληθέντων και ψήφιση αντίστοιχων σχετικών πιστώσεων (επανεισαγωγή)

Ενημερωτικό Δελτίο

Ενημερωθείτε για τα τελευταία νέα μας!