Συνεδρίαση 19η / Αρ. Απόφ. 135-2012 / Έγκριση μίσθωσης μεταφορικών μέσων (επιβατικών λεωφορείων) για την μεταφορά μαθητών από το 1ο στο 4ο Δημοτικό Σχολείο Ν. Φιλ/φειας για το σχολικό έτος 2012-2013 και ψήφιση σχετικής πίστωσης

Ημερομηνία Έκδοσης: 

Δευτέρα, 20 Αύγουστος, 2012

Συνεδρίαση 19η / Αρ. Απόφ. 135-2012 / Έγκριση μίσθωσης μεταφορικών μέσων (επιβατικών λεωφορείων) για την μεταφορά μαθητών από το 1ο στο 4ο Δημοτικό Σχολείο Ν. Φιλ/φειας για το σχολικό έτος 2012-2013 και ψήφιση σχετικής πίστωσης

Ενημερωτικό Δελτίο

Ενημερωθείτε για τα τελευταία νέα μας!