Συνεδρίαση 19η / Αρ. Απόφ. 136-2012 / Τροποποίηση της αριθ. 127/2011 απόφασης Δημοτικού Συμβουλίου περί ορισμού τακτικών κι αναπληρωματικών μελών της Επιτροπής εξέτασης ενστάσεων αυθαίρετων κατασκευών

Ημερομηνία Έκδοσης: 

Δευτέρα, 20 Αύγουστος, 2012

Συνεδρίαση 19η / Αρ. Απόφ. 136-2012 / Τροποποίηση της αριθ. 127/2011 απόφασης Δημοτικού Συμβουλίου περί ορισμού τακτικών κι αναπληρωματικών μελών της Επιτροπής εξέτασης ενστάσεων αυθαίρετων κατασκευών

Ενημερωτικό Δελτίο

Ενημερωθείτε για τα τελευταία νέα μας!