Συνεδρίαση 19η / Αρ. Απόφ. 137-2012 / Τροποποίηση της αριθ. 32/2012 απόφασης Δ.Σ. περί ορισμού Δημ. Συμβούλων για τις επιτροπές παραλαβής έργων έτους 2012

Ενημερωτικό Δελτίο

Ενημερωθείτε για τα τελευταία νέα μας!