Συνεδρίαση 19η / Αρ. Απόφ. 141-2012 / Έγκριση συνολικής τροποποίησης συστατικής πράξης Π.Π.Ι.Ε.Δ., βάσει της αριθ. 25/2012 απόφασης του Διοικητικού του Συμβουλίου

Ημερομηνία Έκδοσης: 

Δευτέρα, 20 Αύγουστος, 2012

Συνεδρίαση 19η / Αρ. Απόφ. 141-2012 / Έγκριση συνολικής τροποποίησης συστατικής πράξης Π.Π.Ι.Ε.Δ., βάσει της αριθ. 25/2012 απόφασης του Διοικητικού του Συμβουλίου

Ενημερωτικό Δελτίο

Ενημερωθείτε για τα τελευταία νέα μας!