Συνεδρίαση 19η / Αρ. Απόφ. 149-2012 / Ανασυγκρότηση Δ.Σ. του Ενιαίου Φορέα Δράσεων, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 240 του Δ.και Κ. Κώδικα

Ενημερωτικό Δελτίο

Ενημερωθείτε για τα τελευταία νέα μας!