Συνεδρίαση 7η / Αρ. Αποφ. 35-2015 / Λήψη απόφασης περί οριστική ή μή αφαίρεσης άδειας λειτουργίας καταστήματος

Ημερομηνία Έκδοσης: 

Τρίτη, 15 Σεπτέμβριος, 2015

Συνεδρίαση 7η / Αρ. Αποφ. 35-2015 / Λήψη απόφασης περί οριστική ή μή αφαίρεσης άδειας λειτουργίας καταστήματος

Ενημερωτικό Δελτίο

Ενημερωθείτε για τα τελευταία νέα μας!