ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΕΡΓΟΥ: "Επέκταση κεντρικών αγωγών αποχέτευσης ακαθάρτων" Α.Μ. :71/2021

Ημερομηνία Έκδοσης: 

Πέμπτη, 20 Μάιος, 2021

ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ  ΕΡΓΟΥ: "Επέκταση κεντρικών αγωγών αποχέτευσης ακαθάρτων"  Α.Μ. :71/2021. ΤΕΥΧΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ.

Ενημερωτικό Δελτίο

Ενημερωθείτε για τα τελευταία νέα μας!