Υποβολή συμπληρωματικού εγγράφου επί των αιτήσεων εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την επιλογή του «ΣΥΜΠΑΡΑΣΤΑΤΗ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΗ ΚΑΙ ΤΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ» στο Δήμο μας – Παροχή διευκρινίσεων

Ημερομηνία Έκδοσης: 

Κυριακή, 20 Φεβρουάριος, 2011

Υποβολή συμπληρωματικού εγγράφου επί των αιτήσεων εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την επιλογή του «ΣΥΜΠΑΡΑΣΤΑΤΗ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΗ ΚΑΙ ΤΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ» στο Δήμο μας – Παροχή διευκρινίσεων

 

Ενημερωτικό Δελτίο

Ενημερωθείτε για τα τελευταία νέα μας!