17/2022 ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΗΜΑΡΧΟΥ ΠΕΡΙ ΑΠΟΔΟΧΗΣ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΣΤΗΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑ ΜΕ ΠΡΟΣΩΡΙΝΗ ΔΙΑΤΑΓΗ

Ενημερωτικό Δελτίο

Ενημερωθείτε για τα τελευταία νέα μας!