414/2020 ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΗΜΑΡΧΟΥ ΠΕΡΙ ΟΡΙΣΜΟΥ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΓΙΑ ΚΑΤΑΧΩΡΗΣΗ ΔΑΠΑΝΩΝ ΑΛΛΗΛΟΓΡΑΦΙΑΣ ΣΤΟ ΚΕΠ

Ημερομηνία Έκδοσης: 

Πέμπτη, 10 Σεπτέμβριος, 2020

414/2020 ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΗΜΑΡΧΟΥ ΠΕΡΙ ΟΡΙΣΜΟΥ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΓΙΑ ΚΑΤΑΧΩΡΗΣΗ ΔΑΠΑΝΩΝ ΑΛΛΗΛΟΓΡΑΦΙΑΣ ΣΤΟ ΚΕΠ

Ενημερωτικό Δελτίο

Ενημερωθείτε για τα τελευταία νέα μας!