527/2021 ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΗΜΑΡΧΟΥ ΠΕΡΙ ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΗΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΓΙΑ ΕΠΑΝΑΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΟΥ ΚΑΠΗ

Ημερομηνία Έκδοσης: 

Τετάρτη, 15 Σεπτέμβριος, 2021

527/2021 ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΗΜΑΡΧΟΥ ΠΕΡΙ ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΗΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΓΙΑ ΕΠΑΝΑΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΟΥ ΚΑΠΗ

Ενημερωτικό Δελτίο

Ενημερωθείτε για τα τελευταία νέα μας!