585/2021 ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΗΜΑΡΧΟΥ ΠΕΡΙ ΑΠΟΔΟΧΗΣ ΠΑΡΑΤΑΣΗΣ ΠΡΟΣΩΡΙΝΗΣ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΣΤΟ ΤΜΗΜΑ ΚΟΙΜΗΤΗΡΙΟΥ ΚΑΤΟΠΙΝ ΠΡΟΣΩΡΙΝΗΣ ΔΙΑΤΑΓΗΣ

Ημερομηνία Έκδοσης: 

Τετάρτη, 13 Οκτώβριος, 2021

585/2021 ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΗΜΑΡΧΟΥ ΠΕΡΙ ΑΠΟΔΟΧΗΣ ΠΑΡΑΤΑΣΗΣ ΠΡΟΣΩΡΙΝΗΣ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΣΤΟ ΤΜΗΜΑ ΚΟΙΜΗΤΗΡΙΟΥ ΚΑΤΟΠΙΝ ΠΡΟΣΩΡΙΝΗΣ ΔΙΑΤΑΓΗΣ

Ενημερωτικό Δελτίο

Ενημερωθείτε για τα τελευταία νέα μας!