593/2021 Απόφαση Δημάρχου περί διαπίστευσης υπαλλήλου για καταγραφή στοιχείων κτιρίων σε ηλεκτρονική πλατφόρμα

Ημερομηνία Έκδοσης: 

Τετάρτη, 13 Οκτώβριος, 2021

593/2021 Απόφαση Δημάρχου περί διαπίστευσης υπαλλήλου για καταγραφή στοιχείων κτιρίων σε ηλεκτρονική πλατφόρμα

Ενημερωτικό Δελτίο

Ενημερωθείτε για τα τελευταία νέα μας!