669/2021 ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΗΜΑΡΧΟΥ ΠΕΡΙ ΠΑΥΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΣΤΟ ΚΟΙΜΗΤΗΡΙΟ ΣΕ ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΔΙΚΑΣΤΙΚΗΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ

Ημερομηνία Έκδοσης: 

Παρασκευή, 12 Νοέμβριος, 2021

669/2021 ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΗΜΑΡΧΟΥ ΠΕΡΙ ΠΑΥΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΣΤΟ ΚΟΙΜΗΤΗΡΙΟ ΣΕ ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΔΙΚΑΣΤΙΚΗΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ

Ενημερωτικό Δελτίο

Ενημερωθείτε για τα τελευταία νέα μας!