688/2021 ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΗΜΑΡΧΟΥ ΠΕΡΙ ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΗΣ ΥΠΑΛΛΗΛΟΥ ΣΕ ΑΛΛΟ ΤΜΗΜΑ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ

Ενημερωτικό Δελτίο

Ενημερωθείτε για τα τελευταία νέα μας!