723/2021 ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΗΜΑΡΧΟΥ ΠΕΡΙ ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗΣ ΠΡΟΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΣΕ ΔΗΜΟΣΙΟ ΤΟΜΕΑ ΥΠΑΛΛΗΛΟΥ ΙΔΟΧ

Ημερομηνία Έκδοσης: 

Τρίτη, 30 Νοέμβριος, 2021

723/2021 ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΗΜΑΡΧΟΥ ΠΕΡΙ ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗΣ ΠΡΟΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΣΕ ΔΗΜΟΣΙΟ ΤΟΜΕΑ ΥΠΑΛΛΗΛΟΥ ΙΔΟΧ

Ενημερωτικό Δελτίο

Ενημερωθείτε για τα τελευταία νέα μας!