782/2019 ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΗΜΑΡΧΟΥ ΠΕΡΙ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ ΓΙΑ ΑΝΑΣΥΝΤΑΞΗ ΠΙΝΑΚΩΝ ΔΙΟΡΙΣΤΕΩΝ ΤΗΣ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ 1/13Μ/2009

Ενημερωτικό Δελτίο

Ενημερωθείτε για τα τελευταία νέα μας!