Αυτ. Γρ. Νομικής Υπηρεσίας

ΑΥΤ. ΓΡ. ΝΟΜΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ

Ονοματεπώνυμο Τηλέφωνο
Προϊσταμένη:
Δρόσου Ζαμπέτα
213 2049087
Χήτος Χρυσόστομος 2132049988
   

Ενημερωτικό Δελτίο

Ενημερωθείτε για τα τελευταία νέα μας!