Δ/νση Τεχνικών Υπηρεσιών

Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
 

Ονοματεπώνυμο Τηλέφωνο
Δ/ντρια
Σγουράκη Ελένη
210 2589917 εσωτ. 202

Τμ. Μελετών και Κατασκευής Έργων 

Ονοματεπώνυμο Τηλέφωνο
Προϊστάμενος:
Μανής Παναγιώτης
210 2589917 εσωτ. 211

Τμ. Συντηρήσεων και αδειοδοτήσεων

Ονοματεπώνυμο Τηλέφωνο
Προϊσταμένη:
Κολοβού Εύα
210 2589917 εσωτ. 201

Τμ. Υπηρεσιών Δόμησης

Ονοματεπώνυμο Τηλέφωνο
Προϊσταμένη:
Λίτσα Έλλη
210 2518815 εσωτ. 103

 

Ενημερωτικό Δελτίο

Ενημερωθείτε για τα τελευταία νέα μας!