Δ/νση Διοικητικών Υπηρεσιών

Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

Ονοματεπώνυμο Τηλέφωνο
Αναπληρωτής Δ/ντης:
Πλέσσας Κων/νος
213 2049085,86

Τμ. Υποστήριξης Πολιτικών Οργάνων του Δήμου και Διοικητικής Μέριμνας
 

Ονοματεπώνυμο Τηλέφωνο
Πλέσσας Κων/νος 213 2049085,86

Τμ. Ανθρώπινου Δυναμικού
 

Ονοματεπώνυμο Τηλέφωνο
Προϊσταμένη:
Ψαρρά Αικατερίνη
213 2049062

Πρωτόκολλο
 

Ονοματεπώνυμο Τηλέφωνο
Λεβαντή Εμμανολία
 
213 2049028
Παπαθανασίου Ζαφειρία 2132049029

Τμ. Δημοτικής Κατάστασης και Ληξιαρχείου
 

Ονοματεπώνυμο Τηλέφωνο
Προϊστάμενος:
Αργύρη Όλγα
213 2049020

 

Τμ. Διοικητικής Μέριμνας

Ονοματεπώνυμο Τηλέφωνο
Προϊστάμενος: Καρασεβδάς Ηλίας
 
213 2049035

 

Ενημερωτικό Δελτίο

Ενημερωθείτε για τα τελευταία νέα μας!