Δ/νση Περιβάλλοντος και Πρασίνου

Δ/ΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ & ΠΡΑΣΙΝΟΥ

Ονοματεπώνυμο Τηλέφωνο
Προϊσταμένη Διεύθυνσης:
Μαθιουδάκη Βασιλική
210 2513563

Τμ. Περιβάλλοντος και Πολιτικής Προστασίας

Ονοματεπώνυμο Τηλέφωνο
Προϊστάμενη:
 
210 2513563

Τμ.  Πρασίνου

Ονοματεπώνυμο Τηλέφωνο
Προϊσταμένη:
Γκοντόρα Αγγελική
210 2513563

Τμ. Άλσους

Ονοματεπώνυμο Τηλέφωνο
Αναπληρώτρια Προϊσταμένη:
Κλοκίτη Κυριακή
210 2513563

Ενημερωτικό Δελτίο

Ενημερωθείτε για τα τελευταία νέα μας!