Δ/νση Καθαριότητας, Ανακύκλωσης και Ηλεκτροφωτισμού

Δ/ΝΣΗ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ, ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΦΩΤΙΣΜΟΥ
 

Ονοματεπώνυμο
Τηλέφωνο

Προϊστάμενος Διεύθυνσης:
Ντιούδης Σπυρίδων
210 2512111

Τμ. Αποκομιδής Απορριμάτων & Ανακυκλώσιμων Υλικών,
 

Ονοματεπώνυμο
Τηλέφωνο

Προϊστάμενος:
Κάκκος Βασίλειος
210 2512111

Τμ. Διαχείρισης και Συντήρησης Οχημάτων

Ονοματεπώνυμο
Τηλέφωνο

Προϊστάμενος:
Καμαρόπουλος Γεώργιος

210 2512111

Τμ. Ηλεκτροφωτισμού

Ονοματεπώνυμο
Τηλέφωνο

Προϊστάμενος:
Χατζηκωνσταντής Χρήστος
2102528348

Ενημερωτικό Δελτίο

Ενημερωθείτε για τα τελευταία νέα μας!