Αυτ. Τμ. Κοινωνικής Πολιτικής

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ
 

Ονοματεπώνυμο Τηλέφωνο

Αναπληρωτής Προϊστάμενος Διεύθυνσης

Σπυρόπουλος Αριστ.

210 2532047

Τμήμα Κοινωνικής Προστασίας 

Ονοματεπώνυμο Τηλέφωνο
Προσταμένη : Κυριακίδου Αικ. 210 2532047

Τμήμα Αθλητισμού

Ονοματεπώνυμο Τηλέφωνο
Προιστάμενος: Σπυρόπουλος Αριστ. 210 2532047

Ενημερωτικό Δελτίο

Ενημερωθείτε για τα τελευταία νέα μας!