Επιχειρησιακό πρόγραμμα 2014-2019

Στην αρχή κάθε νέας δημοτικής περιόδου υπάρχει σύμφωνα με τη νομοθεσία, η υποχρέωση σύνταξης ενός σχεδιασμού δράσης με ορίζοντα τη θητεία της δημοτικής αρχής.

Με την υπ.αρ.138/2015 (Αρχείο Απόφαση Έγκρισης ΕΠ138/2015) το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Φιλαδέλφειας – Χαλκηδόνος ενέκρινε κατά πλειοψηφία το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα του Δήμου Φιλαδέλφειας – Χαλκηδόνος 2014-2019.

Είχε προηγηθεί η έγκριση του στρατηγικού σχεδιασμού από το δημοτικό συμβούλιο (απόφαση 38/2015), η ανοιχτή δημόσια διαβούλευση με όλους τους πολίτες, τον καθένα και την καθεμιά που ήθελε να καταθέσει τις απόψεις του καθώς και η συνεδρίαση της Δημοτικής Επιτροπής Διαβούλευσης (απόφαση 1/2015).

Για τον εγκεκριμένο στρατηγικό σχεδιασμό πατήστε  εδώ

Για το ιεραρχικό διάγραμμα στρατηγικής πατήστε  εδώ

Για το έντυπο διαβούλευσης πατήστε εδώ

Για το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα του Δήμου Φιλαδέλφειας – Χαλκηδόνος, ετών 2014-2019 πατήστε εδώ

Ενημερωτικό Δελτίο

Ενημερωθείτε για τα τελευταία νέα μας!