Ανακοίνωση- Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για τη σύναψη μίας (1) σύμβασης μίσθωσης έργου για τη θέση του Διερμηνέα Φαρσί- Νταρί_ΚΕΔΝΦΝΧ_426/28-01-2022

Ανακοίνωση- Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για τη σύναψη μίας (1) σύμβασης μίσθωσης έργου για τη θέση του Διερμηνέα Φαρσί- Νταρί_ΚΕΔΝΦΝΧ_426/28-01-2022

Νέα Χαλκηδόνα, 31/01/2022

Επισυνάπτεται η υπ' αριθμ. 426/28-01-2022 ανακοίνωση- πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για τη σύναψη μίας (1) σύμβασης μίσθωσης έργου για τη θέση του Διερμηνέα Φαρσί- Νταρί, με διάρκεια από 15/2/2022 έως και 15/4/2022,  και με δυνατότητα ανανέωσης- παράτασης, στο πλαίσιο υλοποίησης του προγράμματος ESTIA, του Υπουργείου Μετανάστευσης και Ασύλου (ESTIA 2021: Στεγαστικό πρόγραμμα για αιτούντες διεθνή προστασία), η αίτηση καθώς και τα συνημμένα παραρτήματα.

Προθεσμία υποβολής αιτήσεων: από 31/01/2022 έως και 09/02/2022 στις 15:00 μ.μ.

Πρόγραμμα ESTIA - ΚΕΔΝΦΝΧ

 

Τηλ: 210- 2523584

 

ΑΙΤΗΣΗ.docx

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΔΙΕΡΜΗΝΕΑ ΦΑΡΣΙ - ΝΤΑΡΙ 97ΘΘ46ΜΕΓΕ-ΝΙ8.pdf

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΑΠΟΔΕΙΞΗΣ ΓΝΩΣΗΣ Η.Υ.pdf

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΑ ΓΛΩΣΣΟΜΑΘΕΙΑΣ.pdf

Category: 

Ενημερωτικό Δελτίο

Ενημερωθείτε για τα τελευταία νέα μας!