Ανακοίνωση- πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για τη θέση του Κοινωνικού Επιστήμονα_Πρόγραμμα ESTIA- ΚΕΔΝΦΝΧ_2474/27-04-2021

Νέα Χαλκηδόνα, 27/04/2021

Επισυνάπτεται η υπ' αριθμ. 2474/27-04-2021 ανακοίνωση- πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για τη σύναψη μίας (1) σύμβασης μίσθωσης έργου για τη θέση του Κοινωνικού Επιστήμονα, με διάρκεια έως και 31/08/2021,  και με δυνατότητα ανανέωσης- παράτασης, στο πλαίσιο υλοποίησης του προγράμματος ESTIA, του Υπουργείου Μετανάστευσης και Ασύλου (ESTIA 2021: Στεγαστικό πρόγραμμα για αιτούντες διεθνή προστασία), η αίτηση καθώς και τα συνημμένα παραρτήματα.

Προθεσμία υποβολής αιτήσεων: από 27/04/2021 έως και 10/05/2021 στις 15:00 μ.μ.

Πρόγραμμα ESTIA - ΚΕΔΝΦΝΧ

Τηλ: 210- 2523584

 

file type icon ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ_2474. 27-04-2021_6ΑΙΕ46ΜΕΓΕ-ΘΝΦ.pdf

 

file type icon ΑΙΤΗΣΗ_2474.27-04-2021.docx

 

file type icon ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΑΠΟΔΕΙΞΗΣ ΓΝΩΣΗΣ Η.Υ.pdf

 

file type icon ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ_ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΑ ΓΛΩΣΣΟΜΑΘΕΙΑΣ.pdf

Category: 

Τοποθεσία: 

Ενημερωτικό Δελτίο

Ενημερωθείτε για τα τελευταία νέα μας!