ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΗΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΚΛΗΡΩΣΗΣ ΓΙΑ ΤΟ ΕΡΓΟ με Α.Μ. 90/2019 και τίτλο «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΑΓΩΓΩΝ ΣΥΝΔΕΣΗΣ ΔΙΑΦΟΡΩΝ ΑΚΙΝΗΤΩΝ »

Published Date: 

Thursday, 28 May, 2020

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΗΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΚΛΗΡΩΣΗΣ ΓΙΑ ΤΟ ΕΡΓΟ με Α.Μ. 90/2019 και τίτλο «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΑΓΩΓΩΝ ΣΥΝΔΕΣΗΣ  ΔΙΑΦΟΡΩΝ ΑΚΙΝΗΤΩΝ »

Ενημερωτικό Δελτίο

Ενημερωθείτε για τα τελευταία νέα μας!