Απόφαση 16-21-Ανανέωση παραχώρησης θέσης στάθμευσης κατ΄ εξαίρεση λόγω αναπηρίας επί της οδού Σαλαμίνος 36

Ενημερωτικό Δελτίο

Ενημερωθείτε για τα τελευταία νέα μας!