Απόφαση 18-21-Ανανέωση παραχώρησης θέσης στάθμευσης κατ΄ εξαίρεση λόγω αναπηρίας επί της οδού Χάλκης 28-30

Ενημερωτικό Δελτίο

Ενημερωθείτε για τα τελευταία νέα μας!