ΑΣΝΧ 11/2017 ΧΟΡΗΓΗΣΗ ΠΑΡΑΤΑΣΗΣ ΩΡΑΡΙΟΥ ΓΙΑ ΧΡΗΣΗ ΜΟΥΣΙΚΗΣ ΣΕ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΕΠΙ ΤΗΣ ΟΔΟΥ ΣΑΛΑΜΙΝΟΣ 70 Ν.Χ

Ενημερωτικό Δελτίο

Ενημερωθείτε για τα τελευταία νέα μας!