ΑΣΝΧ 18-2017 ΧΟΡΗΓΗΣΗ ΠΑΡΑΤΑΣΗΣ ΩΡΑΡΙΟΥ ΓΙΑ ΧΡΗΣΗ ΜΟΥΣΙΚΗΣ ΣΕ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΕΠΙ ΤΗΣ ΟΔΟΥ ΠΕΡΙΚΛΕΟΥΣ 22 Ν.Χ

Ενημερωτικό Δελτίο

Ενημερωθείτε για τα τελευταία νέα μας!