ΑΣΝΧ 8-2018 ΧΟΡΗΓΗΣΗ ΠΑΡΑΤΑΣΗΣ ΩΡΑΡΙΟΥ ΓΙΑ ΧΡΗΣΗ ΜΟΥΣΙΚΗΣ Η ΜΟΥΣΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ ΣΕ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΕΠΙ ΤΗΣ ΟΔΟΥ Ν.ΤΡΥΠΙΑ 5 ΣΤΗ Ν.Χ

Ενημερωτικό Δελτίο

Ενημερωθείτε για τα τελευταία νέα μας!