ΑΣΝΧ 8-2019 ΧΟΡΗΓΗΣΗ ΠΑΡΑΤΑΣΗΣ ΩΡΑΡΙΟΥ ΧΡΗΣΗΣ ΜΟΥΣΙΗΣ ΣΕ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΕΠΙ ΤΗΣ ΟΔΟΥ Λ. ΔΕΚΕΛΕΙΑΣ Ν10 ΣΤΗ Ν.ΧΑΛΚΗΔΟΝΑ

Ενημερωτικό Δελτίο

Ενημερωθείτε για τα τελευταία νέα μας!