ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗ ΕΠΙ ΚΑΘΟΡΙΣΜΟΥ ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΩΝ ΓΙΑ ΤΕΛΗ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΝΕΚΡΟΤΑΦΕΙΟΥ (ΑΜΟΙΒΗ ΙΕΡΕΑ ΚΑΙ ΨΑΛΤΗ)

Ενημερωτικό Δελτίο

Ενημερωθείτε για τα τελευταία νέα μας!