ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙΔΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ & ΕΥΠΡΕΠΙΣΜΟΥ του ΔΗΜΟΥ ΝΕΑΣ ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑΣ - ΝΕΑΣ ΧΑΛΚΗΔΟΝΑΣ, ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΕΠΙΤΡΟΠΩΝ ΚΑΙ ΤΗΣ ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ

Published Date: 

Friday, 27 December, 2019

Ο ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΝΕΤΑΙ ΜΕΣΩ ΤΗΣ ΠΛΑΤΦΟΡΜΑΣ www.eprocurement.gov.gr

(ΣΥΣΤΗΜΙΚΟΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ : A/A 83210)

Ενημερωτικό Δελτίο

Ενημερωθείτε για τα τελευταία νέα μας!