Πρόσκληση για την κατάρτιση καταλόγων ενδιαφερομένων ανά κατηγορίες έργων, μελετών, παροχής τεχνικών και λοιπών συναφών επιστημονικών υπηρεσιών, έτους 2020

Published Date: 

Wednesday, 15 January, 2020

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

Για την κατάρτιση καταλόγων ενδιαφερομένων ανά κατηγορίες έργων, μελετών, παροχής τεχνικών και λοιπών συναφών

επιστημονικών υπηρεσιών, έτους 2020 (Άρθρο 118, παρ. 5 Ν.4412/2016).

Ο Δήμος Νέας Φιλαδέλφειας – Νέας Χαλκηδόνας προκειμένου να προχωρήσει στην κατάρτιση καταλόγων ενδιαφερομένων

ανά κατηγορίες έργων, μελετών, παροχής τεχνικών και λοιπών συναφών επιστημονικών υπηρεσιών για τη συμμετοχή στις

δημόσιες ηλεκτρονικές κληρώσεις των παρ. 5 και 6 του άρθρου 118 του Ν.4412/2016, για το έτος 2020

 

Ενημερωτικό Δελτίο

Ενημερωθείτε για τα τελευταία νέα μας!