Συνεδρίαση 4η / Αρ. Αποφ 6-2013 / Ζήτημα μη ενημέρωσης του Συμβουλίου Δημοτικής Κοινότητας σχετικά με τη διαδικασία υλοποίησης των αποφάσεών του

Published Date: 

Thursday, 7 March, 2013

Συνεδρίαση 4η / Αρ. Αποφ 6-2013 / Ζήτημα μη ενημέρωσης του Συμβουλίου Δημοτικής Κοινότητας σχετικά με τη διαδικασία υλοποίησης των αποφάσεών του

Ενημερωτικό Δελτίο

Ενημερωθείτε για τα τελευταία νέα μας!