Συνεδρίαση 6η / Αρ. Αποφ 15-2013 / Λήψη απόφασης παραχώρησης ή μη χώρου διέλευσης επί πεζοδρομίου , στην οδό Αγ. Ευφημίας 39 στη Ν.Χαλκηδόνα.

Published Date: 

Tuesday, 23 April, 2013

Συνεδρίαση 6η / Αρ. Αποφ 15-2013 / Λήψη απόφασης παραχώρησης ή μη χώρου διέλευσης επί πεζοδρομίου , στην οδό Αγ. Ευφημίας 39 στη Ν.Χαλκηδόνα.

Ενημερωτικό Δελτίο

Ενημερωθείτε για τα τελευταία νέα μας!