ΤΕΥΧΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΑΝΟΙΚΤΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ ΜΕΣΩ Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.. Ο τίτλος του έργου είναι: «Εργασίες συντήρησης στις κτιριακές υποδομές και στους αύλειους χώρους σχολικών μονάδων του Δήμου Ν. Φιλαδέλφειας – Ν. Χαλκηδόνας», Α.Μ. 32/2021.

Published Date: 

Thursday, 28 April, 2022

ΤΕΥΧΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΑΝΟΙΚΤΗΣ  ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ ΜΕΣΩ Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ..  Ο τίτλος του έργου είναι: «Εργασίες συντήρησης στις κτιριακές υποδομές και στους αύλειους χώρους σχολικών μονάδων του Δήμου Ν. Φιλαδέλφειας – Ν. Χαλκηδόνας», Α.Μ. 32/2021.

Ενημερωτικό Δελτίο

Ενημερωθείτε για τα τελευταία νέα μας!