24038/2021 ΚΑΥΣΙΜΑ ΚΙΝΗΣΗΣ,ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΥ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ ΚΑΙ ΛΙΠΑΝΤΙΚΩΝ 2022(ΑΜ 133-2021)

Published Date: 

Friday, 12 November, 2021

Ο ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΕΙΤΑΙ ΜΕΣΩ ΤΗΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΠΛΑΤΦΟΡΜΑΣ ΤΟΥ ΕΣΗΔΗΣ

www.promitheus.gov.gr

(Α/Α ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ: 142747)

Ο Α/Α ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ: 142747 ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΘΗΚΕ ΣΕ Α/Α ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ 142747,1

ΚΑΤΑΛΗΚΤΙΚΗ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ: 9/12/2021 ΚΑΙ ΩΡΑ 13:00 ΜΜ

 

Ενημερωτικό Δελτίο

Ενημερωθείτε για τα τελευταία νέα μας!