5/2022 ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΗΜΑΡΧΟΥ ΠΕΡΙ ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗΣ ΠΡΟΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΣΕ ΔΗΜΟΣΙΟ ΤΟΜΕΑ ΥΠΑΛΛΗΛΟΥ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ

Ενημερωτικό Δελτίο

Ενημερωθείτε για τα τελευταία νέα μας!