523/2021 ΑΠΟΦΑΣΗΔΗΜΑΡΧΟΥ ΠΕΡΙ ΧΟΡΗΓΗΣΗ ΑΣΚΗΣΗΣ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΕΡΓΟΥ ΜΕ ΑΜΟΙΒΗ ΣΕ ΥΠΑΛΛΗΛΟ

Ενημερωτικό Δελτίο

Ενημερωθείτε για τα τελευταία νέα μας!