58-2019-Γνωμ–Απόφ επί της πρότ τροποπ άρσης ρυμοτομικής απαλλοτρ στον Κ.Χ. στο Ο.Τ. 298Γ

Ενημερωτικό Δελτίο

Ενημερωθείτε για τα τελευταία νέα μας!