604/2020 ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΗΜΑΡΧΟΥ ΠΕΡΙ ΜΟΝΙΜΟΠΟΙΗΣΗΣ ΔΟΚΙΜΟΥ ΥΠΑΛΛΗΛΟΥ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ

Ενημερωτικό Δελτίο

Ενημερωθείτε για τα τελευταία νέα μας!