612/2020 ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΗΜΑΡΧΟΥ ΠΕΡΙ ΟΡΙΣΜΟΥ ΩΣ ΑΝΤΑΠΟΚΡΙΤΗ ΣΤΟΝ ΚΟΜΒΟ ΔΙΑΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΟΤΗΤΑΣ

Ενημερωτικό Δελτίο

Ενημερωθείτε για τα τελευταία νέα μας!