723/2021 ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΗΜΑΡΧΟΥ ΠΕΡΙ ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗΣ ΠΡΟΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΣΕ ΔΗΜΟΣΙΟ ΤΟΜΕΑ ΥΠΑΛΛΗΛΟΥ ΙΔΟΧ

Ενημερωτικό Δελτίο

Ενημερωθείτε για τα τελευταία νέα μας!