730/2021 ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΗΜΑΡΧΟΥ ΠΕΡΙ ΑΠΟΔΟΧΗΣ ΠΑΡΑΤΑΣΗΣ ΠΡΟΣΩΡΙΝΗΣ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΟΥ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΚΑΤΟΠΙΝ ΑΝΑΒΟΛΗΣ ΣΤΟ ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟ ΚΑΙ ΔΙΑΤΗΡΗΣΗ ΠΡΟΣΩΡΙΝΗΣ ΔΙΑΤΑΓΗΣ

Published Date: 

Wednesday, 1 December, 2021

730/2021 ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΗΜΑΡΧΟΥ ΠΕΡΙ ΑΠΟΔΟΧΗΣ ΠΑΡΑΤΑΣΗΣ ΠΡΟΣΩΡΙΝΗΣ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΟΥ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΚΑΤΟΠΙΝ ΑΝΑΒΟΛΗΣ ΣΤΟ ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟ ΚΑΙ ΔΙΑΤΗΡΗΣΗ ΠΡΟΣΩΡΙΝΗΣ ΔΙΑΤΑΓΗΣ

Ενημερωτικό Δελτίο

Ενημερωθείτε για τα τελευταία νέα μας!