91/2021 Απόφαση Δημάρχου περί αποδοχής προσωρινής παροχής υπηρεσιών υπαλλήλων Κοιμητηρίου κατόπιν προσωρινής διαταγής Μονομελούς Πρωτοδικείου

Ενημερωτικό Δελτίο

Ενημερωθείτε για τα τελευταία νέα μας!